Rakennuslaina

Hae yritykselle lainaa rakentamiseen
Rakennuslaina tai rakentamislaina on tarkoitettu rakennusprojektin rakennusaikaiseen rahoittamiseen. Rakennusprojekti voi olla asuinrakennus, halli tai muu toimitila. Rakennettava kohde toimii rahoituksen vakuutena.

Lainan ottaja nostaa lainan ennalta sovitun suunnitelman mukaisesti noin 2-4 erässä. Suunnitelman etenemistä seurataan ja laina-asiakkaalle annetaan nostolupa valmiusastetodistusten perusteella. Valmiusastetodistuksen vahvistaa aina Vaurauden valitsema ulkopuolinen taho.

Kenelle rakennuslaina sopii?


Rakentamislainaa tarjotaan rakennusyrityksille, joilla on riittävä, usean vuoden kokemus toimialasta. Lisäksi lainaa hakevalla yrityksellä tulee olla riittävä osaaminen rakennusprojektin suunnittelusta ja toteutuksesta. Hankkeessa tulisi lähtökohtaisesti olla omarahoitusosuutta n. 10 % suunnitellusta hankkeen myyntihinnasta. Omarahoitusosuudeksi tai osaksi sitä voidaan laskea myös tontti. Usein ehtona on omistajan sitoutuminen projektiin omarahoitusosuuden tai takauksen muodossa.

Rakentamislainaa tarjotaan rakennushankkeille pääkaupunkiseudulla sekä Turun ja Tampereen talousalueilla. Myös muut seutukunnat ovat mahdollisia, mutta omarahoitusosuuden on tällöin oltava korkeampi.

Hae lainaa


Rakennuslainaprosessi


Hankkeen arviointiprosessiin on hyvä varata noin 3 viikkoa aikaa. Lainan hakija toimittaa Vauraudella yrityksen viimeisimmän tilinpäätöksen sekä rakennushankkeen projektisuunnitelman sisältäen rahoitusaskelman sekä välittäjän antaman arvion valmiin kohteen arvosta. Vauraus arvioi yrityksen luottokelpoisuuden sekä hankkeen kokonaisuudessaan.

Mikäli hanke hyväksytään ja rahoituksen aikataulutuksesta on sovittu, laaditaan projektista sijoittajille esite, jonka avulla rahoitus kerätään. Kunkin lainaerän keräys tapahtuu muutamassa päivässä.

Laina-asiakas on yhteydessä Vaurauteen projektin edettyä siihen asti, että on suunnitelman mukaisen seuraavan rahansiirron aika. Laina-asiakas toimittaa Vauraudelle valmiusastetodistuksen ja Vaurauden kumppani käy varmistamassa kohteen valmiusasteen. Tämän jälkeen sovittu summa kerätään sijoittajilta ja maksetaan laina-asiakkaalle. Maksatuksiin on hyvä varata noin 1-2 viikkoa aikaa.

Markkinointiapu osana rahoituspakettia


Vauraudella on yli 7000 varakasta sijoittaja-asiakasta, jotka asuvat pääosin pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella. Vauraus voi markkinoida rakennuskohdetta asiakkailleen. Markkinointiapu on osa rahoituspakettia.

Rakennuslainan kulut


Rakennuslainan hinta riippuu laina-asiakkaan taloudellisesta tilanteesta, rahoitettavasta hankkeesta sekä laina-ajasta. Velallinen maksaa lainasta avauspalkkion, hallinnointipalkkion sekä koron. Kokonaiskustannus rahoitukselle on noin 8% - 15% rahoitettavasta summasta.

Järjestämme lainaa 100 000 € alkaen!